AR GE

AR GE alt AR GE altAKEAD ARGE çalışmalarını İTÜ Teknokent ARI 3 bünyesinde yapacak.

AKEAD Avrupa ve Türkiye için yazılım ARGE çalışmalarını İstanbul Teknik Üniversitesi Teknokent ARI 3 binasında geliştirmek üzere 2015 Ocak ayında ofis açtı.

İTÜ Teknokent için sunmuş olduğu 4 projeye uygunluk alan AKEAD yazılım, Türkiye ve Avrupa yasalarında getirilen yeniliklere uyarlanması için bilimsel birikimi arttırmak, alt yapısı kendimize ait yenilikçi algoritmalar geliştirmek için ARGE çalışmalarında, verilerin depolanması, geri alınması, manipüle edilmesi veya gösterilmesi anlamında jenerik (doğurgan) yaklaşımlar geliştirecektir.

Yazılım ihracatının arttırılması hedefi ile çözüm ürettiğimiz sektörler için her ölçekteki firmaya ulaşıyor ve çözüm üretiyoruz. Ar-Ge çalışmalarının, geleceğin teknolojisinin belirlenmesine önemli katkı sağlayacağı düşüncesindeyiz. Bu amaçla toptan ve perakende temelinde dünya ölçeğinde yazılım üretmek için çalışıyoruz.

Küresel düzeyde rekabet edebilir, inovasyona ilişkin fırsatları yakalamış, sektör için inovasyon potansiyelini harekete geçirmiş, Ar-Ge ve inovasyon gücünü artırılarak rekabette güçlü olmak.

2015 © AKEAD. Tüm hakları saklıdır.