E Fatura - E Defter - E Arşiv

e-devlet

Türkiye koyduğu hedefler ile gelecek planlaması çerçevesinde güçlü ve sağlam adımlar atmaktadır. Devlet olarak Elektronik ortamda sağlanan gelişmeler firmalar içinde yeni yaklaşımlar ortaya koymuştur. E Devlet süreci ile başlayan çalışmalar firmalara kolaylıklar sunmaktadır.

Türkkep ile entegre olarak yazılım içersin den tüm E Fatura ve E Defter süreçlerinin takip edilmesidir. Ticari hayatımızın önemli bir parçası haline gelmiştir. Müşteri ve ürün kartlarının açılması ile TTK ve GİP’in belirlediği tüm ihtiyaçları karşılamaktadır.

e-fatura

Elektronik Fatura Uygulaması, önceden tanımlanmış kullanıcıların UBL-TR standardında ve faturaların elektronik belge olarak düzenlenmesi, muhafaza ve ibraz edilmesi ve belirlenen veri aktarım protokolü aracılığı ile gönderen tarafından alıcı tarafa iletilmesini sağlayan bir tür mesajlaşma alt yapısıdır. E-Fatura uygulamasından yararlanan mükellefler hesapların aktive edilmesini takip eden 7 günden sonra kayıtlı kullanıcılara e-fatura göndermek ve almak zorundadırlar.

Müşteri kartına girilen vergi numarası kontrolü ile başlar. E fatura mükelleflerine düzenlenen belge ile entegratör olan Türkkep altyapısını kullanarak Elektronik İmza Sunucusu ve Maliye Bakanlığı Gelirler İdaresi Başkanlığı (GİB) Posta Kutusu ile entegre bir şekilde E-Fatura alımı ve gönderimi süreçlerini AKEAD Yazılımın içerisinden GİP’e ulaştırır. Gelen faturalardaki müşteri ve stok kartları pratik olarak AKEAD yazılımlarının içerisine alınması, kontrollerinin yapılması sağlanmıştır.

e-defter

E-Defter ile Vergi Usul Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu kapsamında kâğıt üzerinde tutulması zorunlu olan yevmiye defteri ve büyük defterin elektronik ortamda tutulması, muhafaza ve ibraz edilebilmesi ile açılış ve kapanışlarına ilişkin tasdik işlemlerinin elektronik ortamda yapılması mümkün hale gelmiştir. Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından uyumluluk onayı almış Türkkep altyapısı kullanılmaktadır.

e-arsiv

E-Arşiv; resmi, hukuki ve ticari her türlü belgenin elektronik ortamda yasal geçerli ve güvenli şekilde uzun süreli saklanmasını ve istendiğinde bu belgelere kolay ulaşılabilir olmasını sağlayan sistemdir. e-Faturaların orijinal halinde ve bütünlüğü korunarak, kanuni süreler dahilinde elektronik ortamda muhafaza edilmesi ve istendiğinde ibraz edilmesini kapsamaktadır.

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hizmete konulan E-Fatura ve E-Defter uygulamalarıyla %100 uyumlu olup, faturaların ve de defter ile beratların dijital olarak arşivlenmesine imkan verir.

2015 © AKEAD. Tüm hakları saklıdır.