Ürün İzlenebilirliği Çözümü

Ürün İzlenebilirliği Çözümü

Dünyanın gelişmiş ülkelerinde, gıda sektörü kapsamında insan sağlığını koruyabilmek, özellikle hayvansal ürünlerde ortaya çıkabilecek sağlık problemlerini takip edebilmek için yürürlükte olan kanunlara göre ürün izlenebilirliği sağlanmıştır. Hastalıklar, salgınlar ve bunların sonucu olarak ortaya çıkan potansiyel riskler ve ölümler, tüketicilerde özellikle hayvansal et ve türevlerine karşı bir güvensizlik yaratmaktadır. İşte bu sorunlar bir taraftan tüketicinin ürünün kalitesine olan güvenini sarsmakta diğer taraftan da üreticinin pazar payı kaybına yol açmaktadır. Bu noktada Gıda İzlenebilirliği hayati önem taşıyan bir çözüm olarak ortaya çıkmaktadır. Böylelikle bir taraftan sorunlu ürün tam olarak tespit edilerek geri toplama başarı ile gerçekleştirilmekte diğer taraftan ise üretici firmanın imajı korunabilmektedir. Gıdaların kaynağına kadar izlenebilmesi tüketiciler üzerinde olumlu bir etki yaratmaktadır.

Ürün izlenebilirliği; Parti takibi, Son kullanma tarihi ve üretim tarihi ile sağlanmaktadır. Parti kavramı, üretilen ürünlerin geriye dönük izlenmesine imkan verecek şekilde üretim tarihi ve parti bileşeni ile elde edilir. Devamında paketleme, depolama ve nihai tüketiciye ulaşması ile son bulur.

İzlenebilirlik tedarik zinciri içerisindeki ürünün, otomatik veri toplama teknikleri kullanılarak, bulundukları yerlerin zamanında ve doğru biçimde tanımlanmasını sağlar. Ayrıca, herhangi bir gıda güvenliği sorununun çıkış yerinin belirlenmesine yasal zorunluluklara uyulmasına ve satın alınan ürünlerin emniyet ve kalitesine ilişkin kriterlerin karşılanmasına yardımcı olur.

2015 © AKEAD. Tüm hakları saklıdır.