Ortak Amaç, Ortak Çözüm!

Küresel ekonomik koşulların hızla değiştiği günümüzde hizmetler sektörü ekonomik aktivitenin temel bileşenlerinden biri haline gelmiştir. Bu kapsamda, hedefini istikrarlı ve sürdürülebilir büyüme olarak belirleyen ülkelerde ekonomi politikalarının salt mal üretim ve ihracatı değil, aynı zamanda hizmet üretim ve ihracatını da arttırıcı bir perspektife dayanması zorunluluk arz etmektedir. Bu bağlamda, birçok ülkenin hizmet ticaretinden elde edecekleri payı arttırmak amacıyla yatırımlarının birçoğunu bu sektöre kaydırdıkları izlenmektedir.
Hizmet ihracatı 17 kategoride incelenmiştir. AKEAD Yazılım ihracatında ülke sıralamasına girmiştir. Ülkemize verdiğimiz destekten dolayı onur duymaktayız.

Tur Belgesi

İTÜ Teknokent bünyesinde Ar-Ge yaparak geliştirdiğimiz yerli milli yazılım çözümümüzün bitirme onayı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızdan onaylı TUR belgesini aldık. Ar-Ge projeleri sonucu ortaya çıkmış olan mal ve hizmetler için Bakanlığımızca TÜR Belgesi düzenlenmekte olup, söz konusu mal ve hizmet sahipleri bu belge ile iş deneyim belgesi olmadan da kamu ihalelerine girebilmektedir