MRP ile Daha Etkin Üretim ve Yatırım Planlaması

Şirketlerdeki üretim verimliliğini artırmak, envanter yatırımlarını minimum düzeyde tutmak, ihtiyaçları öngörmek, kaliteli bir üretim süreci oluşturmak, zamandan ve maliyetten tasarruf etmek için kullanılan MRP yani Malzeme İhtiyaç Planlaması ile çok daha başarılı ve üstün bir üretim ve yatırım planlaması mümkün! Üretimi planlayan, hammadde alımını ve teslimatı organize eden, tamamlanmış stok seviyelerini yöneten MRP programı, zamanında teslim edilen siparişler sayesinde müşteri memnuniyetinin de yükselmesine neden oluyor.

İşletmelerin Rehberi MRP Sistemi

Tekstil, otomotiv, gıda, ilaç gibi seri üretim yapan birçok sektör tarafından tercih edilen ve ihtiyaçlarını karşılayan MRP, işletmelere adeta bir rehber oluyor ve yatırım planlarını nasıl organize etmeleri gerektiği konusunda bilgi veriyor. Üretim için ne zaman, hangi malzemelere ihtiyaç duyulacağını belirleyen ve zamanında hazır olmasını sağlayan MRP sistemi; satın almadan üretim aşamasına, depo maliyetlerinden teslimat zamanına kadar detaylı bir planlama yapıyor.

AKEAD ile Üretim Kontrol Altında!

Üç temel işlev üzerine kurulan AKEAD MRP yazılımı ile uygun malzemelerin üretim için kullanılabilir olması sağlanıyor, stokta sadece olması gereken en düşük malzeme ve ürün seviyesi korunarak tasarruf ediliyor ve son olarak imalat fonksiyonları, teslimat ve satın alma süreçleri planlanıyor.

Tüketici taleplerindeki farklılık ve ürün çeşitliliği her geçen gün hızla artarken ve rekabet koşulları sürekli olarak zorlaşırken, işletmelerin MRP gibi sistemlerle tüm kontrolü ellerine almaları büyük önem taşıyor. Ayırıcı özelliklere sahip ürünler ortaya çıkarmak, kaliteyi yükseltmek ve müşterilerin taleplerini karşılamak için AKEAD MRP yazılımı gibi, yol gösterici programlar kullanmak gerekiyor.

Malzeme İhtiyaç Planlaması Sisteminde Olması Gereken Özellikler

Bir ürün oluşturmak için gerekli olan tüm öğelerin tam listesini veren bir reçete ile hammadde alımlarını planlar, malzeme maliyetlerini tahmin eder, envanter kontrolüne sahip olur, malzeme gereksinimleri takip edip planlar ve tedarik sağlamlığı kazanırsınız. Ürün reçetesi; ürün kodlarını, parça açıklamalarını, miktarları, maliyetleri ve ek özellikleri içerir.

Üretim Modülünü Sistematik Düzene Ulaştıran Yapılar: Hiyerarşik reçete tanımlama, reçete haritası, üretim planlama, malzeme ihtiyaç planlama, makineler ve personel için ajanda, fason takibi, kalite kontrol ve bakım planlama, özelleştirilebilen ara yüzler, ürün maliyeti, seri ve Lot takibi, ürün izlenebilirliği, barkodlu ürün takibi ve etiketleme.

Daha Düşük Maliyetler, Daha Yüksek Müşteri Memnuniyeti

Müşteri memnuniyeti üzerinde doğrudan bir etkisi bulunan MRP sistemi, ürünlerinin zamanında teslim edilmesini isteyen müşterilerin bu taleplerini karşılayabilmeleri için depolarda yeterli miktarda stok bulunduğundan emin olunmasını sağlıyor. Farklı müşterilerin taleplerini karşılayıp müşteri memnuniyeti yaratabilmek için şirketlerin maliyetlerini düşürüp, üretim performanslarını yükseltmeleri ve sıkı rekabet koşullarına ayak uydurarak daha etkili yönetim mekanizmasına sahip olmaları gerekiyor.

Bunun yolu da tabii ki iyi yazılmış bir MRP programından geçiyor. AKEAD Malzeme İhtiyaç Planlama sistemi, uygulamada başarıya giden yolun müşteriyle en iyi şekilde iletişim sağlayıp, isteklerini tam olarak analiz etmekten ve esnek davranarak oluşabilecek farklı üretim sistemlerine uyum sağlayabilmekten geçtiğini biliyor.

Neden AKEAD MRP Sistemi Kullanmalısınız?

  • Daha etkin üretim ve yatırım planlaması yapmak, iş akışını yönetmek ve kapsamlı bir uygulama oluşturmak için,
  • Kolay üretim sistemi kurmak, revizyon kontrolü yapmak ve üretim odaklı belge yönetimi sağlamak için,
  • Zamandan ve maliyetten tasarruf etmek, imalat ve kalite durum yönetimi yapmak için,
  • Talep arz dengesi oluşturmak, daha verimli iş gücü yaratmak, üretim hattı ve makine izleme kontrolü için,
  • Önerilerle birlikte satın alma talepleri yaratmak, RFID ve barkod desteği oluşturmak, kağıtsız bir atölye yönetimine sahip olmak için.

AKEAD ile Üretim Süreci Nasıl Gerçekleşir?

Reçete, proje kodu bağlantılı sipariş veya doğrudan üretim süreçleri kullanılarak üretim işlemi başlatılır. Üretim planlanırken süreçlerin başlangıç-bitiş tarihi, saat ve dakika olarak verilmeli, makine ve çalışan yeteneklerine göre seçim yapılmalıdır. Yapılan planlama, atölye panellerine düşer ve bu ekranlar; iş emirlerini, makine, çalışan ve süreç bilgilerini verir. Çalışan tarafından üretim süreci başlatılır, üretim sonuçlanıncaya kadar makine, çalışan ve ürün bilgileri ile işletilir.

Süreç içerisinde tanımlanmış kalite kontrol, fason takibi yapılır ve üretim döngüsü; üretim faaliyetinin sonuçlanması, ürün adet bilgisinin girilmesi ile tamamlanır. Üretim sonucunda planlanan ve gerçekleşen süreçler ile adetsel veriler sonucu maliyetler oluşur. Üretim süreci ile birlikte stoktan malzeme çıkışı yapılmış, ürünler stoka alınmış olur. Üretim için gerekli malzeme, ihtiyaç, kapasite kullanımları ile üretim faaliyetlerinin kontrolü yapılır.