AKEAD Yazılım AREL Üniversitesi İşbirliği

AKEAD Yazılım ile AREL Üniversitesi arasında yapılan işbirliği ile hayat geçen “Dijital Gelecekte Smart ERP” eğitimi, öğrenciler tarafından yoğun ilgi görmektedir. Arel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ile ortaklaşa gerçekleşen bu değerli çalışmanın iş yaşamına önemli bir katkı sağlayacağı öngörülmektedir.

Dijital Gelecekte Smart ERP Eğitimii

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ayşe Yiğit Şakar’ın “Dijital Gelecekte Smart ERP” sertifika eğitimi ile ilgili görüşleri şu şekildedir: “Halen 80 öğrencimiz ücretsiz eğitim almaktadır. Çoğunluğunu İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğrencileri oluşturmakla birlikte aralarında mezun öğrencilerimiz, diğer fakülte ve Lisansüstü Eğitim Enstitüsü öğrencilerimiz de eğitim alanlar arasında bulunmaktadır. AKEAD Yazılım ile yaptığımız protokol gereğince bu eğitimler 2021-2022 eğitim öğretim döneminde de devam edecektir. Eğitimlere sadece aktif öğrencilerimizin değil, mezun öğrencilerimizin de katılabilmesine imkân vererek eğitim kalitesinin sürdürülebilirliğini sağlamayı hedefliyoruz.”

Geleceğe Yatırım

Eğitim ve öğretim programları, iş dünyasının ve kamu kurumlarının ihtiyaç ve taleplerine göre güncellenmekte ve program çeşitliliği arttırılmaktadır. Öğrencilerini iş dünyasının beklentilerini karşılayacak yetkinliklerle donatmayı en önemli görevlerinden biri olarak gördüğünü belirten Şakar, “Dijital Gelecekte Smart ERP” eğitimi ile öğrencilerin ERP yazılım sisteminin kullanılması konusunda yetkinliklerini arttıracaklarını ve bunu sertifika ile belgelendirerek iş dünyasında rakiplerinin önüne geçeceklerini vurgulamaktadır. ERP, bir organizasyonun tüm birimleri ve fonksiyonları arasında bütünleşme sağlayan, etkinliği arttıran, maliyetleri azaltan, üretim ve satışlarla ilgili hızlı ve isabetli karar almaya yardımcı olan ve kârlılık durumunu gerçek zamanlı takip etmeye yarayan bir sistemdir.

AKEAD’ın faaliyette bulunduğu ülkelerin ticari ve hukuki kanunlarına uygun çalışması, geliştirmiş oldukları ERP yazılımının tercih edilme sebebidir. Sektörde yenilikçi ürünler geliştiren, uluslararası alanda 12 farklı ülkede faaliyet gösteren AKEAD ile yapılan işbirliğinin üniversitemiz ve fakültemiz öğrencilerinin de uluslararası alanda iş dünyası ile tam bütünleşmesine önemli katkı sağlayacağına inanan Prof. Dr. Ayşe Yiğit Şakar, öğrencilerinin farklı ülkelerde istihdam olanaklarına kapı aralayacağını belirtmektedir.

Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Sosyal Sorumluluk Projesi

Çanakkale 18 Mart Üniversitesi, Biga Uygulamalı Bilimler Fakültesi ile AKEAD Yazılım arasında Üniversite-Sanayi işbirliği çerçevesinde, Dr. Öğr. Üyesi Seda Yavuzaslan Söylemez tarafından verilen “Satın alma ve Stok Yönetimi” dersinin yürütüleceği bilgisayar laboratuvarındaki 60’ı aşan bilgisayara AKEAD Yazılım A.Ş. tarafından ERP yazılımı yüklenmiştir. Öğrencilerin bütün bir yıl boyunca dersleri hocaları ile birlikte bilgisayar üzerinde AKEAD ERP programını kullanmak suretiyle interaktif bir şekilde yürütecekleri gibi, periyodik olarak AKEAD Yazılım tarafından Biga’daki bütün Fakülte ve MYO öğrencilerinin de faydalanabileceği, ücretsiz sertifikalı eğitimler de düzenlenecektir.

Bu sayede öğrencilerin ilgili dersin kapsamında bilgi birikimlerini arttırmak, onları Endüstri 4.0-Dördüncü Sanayi Devriminin gereklerine uygun olarak yetiştirmek, iş hayatlarına daha donanımlı şekilde hazırlamak amaçlanmıştır.