Her Daim Güvenilirlik İçin İhtiyacınız İzlenebilirlik

Tüketicilerin ve kullanıcıların güvenli ürünlere erişebilmelerini sağlamak amacıyla kurulan ürün izlenebilirliği, aynı zamanda denetimlerin de doğru şekilde yapılmasına izin veren yapısıyla birçok sorunun önüne geçiyor. Bozulmuş, sahte ya da hatalı ürünlerin anında tespit edilmesini sağlayarak insan sağlığına önem veren izlenebilirlik, doğru standartlarla üretim yapılmasının önünü açıyor.

Ürün İzlenebilirliği ile Tek Noktadan Takip

İzlenebilirlik sistemi, üreticiden tüketiciye kadar geçen tüm sürecin izlenebilmesine imkân tanıyarak bütün hareketlerin tek bir nokta üzerinden takip edilmesini sağlıyor. izlenebilirlik çözümleri ile tüm bu sürecin daha kolay yönetilmesine yardımcı olan AKEAD, işletmelerin güvenliğine zemin hazırlarken, hem zamandan hem maliyetten tasarruf etmelerine de destek oluyor.

 

İzlenebilirlik için İdeal Çözüm

Ürün takibin hassas bir şekilde yapılmasını sağlayan AKEAD yazılım çözümleri, izlenebilirlik ile daha güvenli ve verimli bir sistemin oluşması için entegre bir program sunuyor. Ürünün üreticiden çıkıp son kullanıcıya ulaşıncaya kadar geçen tüm sürecini kayıt altına alan ve çok kolay bir şekilde takip edilmesini sağlayan sistem, farklı sektörler tarafından tercih ediliyor.

Tüm bu yönetim imkânları sayesinde oluşabilecek herhangi bir olumsuz durumda sistem, ürünün kimlere satıldığı bilgisine kolayca ulaşılmasını sağlayarak tüm ürünlerin geri toplatılmasını organize ediyor. Parti numarası, son kullanma tarihi, üretim tarihi, seri numarası, ürün açıklaması gibi veriler, izlenebilirlik için en çok kullanılan ve yardımcı olan bilgiler arasında yer alıyor.

Gıda Güvenliğinde İzlenebilirlik

Tüketicilerde özellikle hayvansal et ve türevlerine karşı bir güvensizlik yaratan hastalıklar, salgınlar ve bunların sonucu olarak ortaya çıkan potansiyel riskler ve ölümler, ürün takip sisteminin ne kadar önemli olduğunun daha açık bir şekilde görülmesini sağlıyor. Bu gibi sorunlar bir tarafta tüketicinin ürün kalitesine duyduğu güveni sarsarken diğer tarafta üreticinin pazar payı kaybına yol açıyor. Bu noktada gıda/ürün izlenebilirliği hayati önem taşıyan bir çözüm olarak ortaya çıkıyor.

Sorunlu bir ürün tespit edildiğinde geri toplama başarı ile gerçekleştirilip, halk sağlığı korunurken, üretici firmanın imajı da korunmuş oluyor. Gıdaların kaynağına kadar izlenebilmesi ile tüketiciler üzerinde oldukça olumlu bir etki de yaratılıyor.

Gıda Sağlığına Çözüm Üreten Sistem

İzlenebilirlik çözümü; parti takibi, son kullanma tarihi ve üretim tarihi ile gerçekleşiyor. Parti kavramı, üretilen ürünlerin geriye dönük izlenmesine imkân verecek şekilde üretim tarihi ve parti bileşeni ile elde edilirken; devamında paketleme, depolama ve nihai tüketiciye ulaşması ile son buluyor.

İzlenebilirlik, tedarik zinciri içerisindeki ürünün, otomatik veri toplama teknikleri kullanılarak, bulundukları yerlerin zamanında ve doğru biçimde tanımlanmasını sağlıyor. Aynı zamanda sistem; herhangi bir gıda güvenliği sorununun çıkış yerinin belirlenmesine, yasal zorunluluklara uyulmasına ve satın alınan ürünlerin emniyet ve kalitesine ilişkin kriterlerin karşılanmasına da yardımcı oluyor.

Neden İzlenebilirlik Çözümleri Kullanmalısınız?

İzlenebilirlik çözümleri, sunduğu kolaylıklar ve daha güvenilir ve kaliteli bir markaya sahip olabilmek için sağladığı izlenebilirlik ile tüketicilerin sağlıklı ve kaliteli ürünlere kavuşmalarını sağlıyor.

Dünyanın gelişmiş ülkelerinde, gıda sektörü kapsamında insan sağlığını koruyabilmek, özellikle hayvansal ürünlerde ortaya çıkabilecek sağlık problemlerini takip edebilmek için zorunlu hale gelen ürün izlenebilirliği, medikal, kozmetik ve sağlık sektörleri tarafından da tercih ediliyor.

Neden AKEAD İzlenebilirlik Çözümleri?

Kullanıcı paneli ile hızlı, güvenilir ve kolay bir yönetim imkânı sunan AKEAD çözümü ile parti numarası girilirken bir takım ön ayarlar ile işlerinizi daha da kolay hale getirebiliyorsunuz. Parti numarası ister üretici tarafından verilsin, ister kendiniz üreterek oluşturun, programın işleyişi hiçbir şekilde etkilenmiyor ve takip süreci aynı kolaylıkla sağlanıyor.

AKEAD Ürün İzlenebilirliği ile

• Doğru standartlarla üretim yapılmasının önü açılır ve ürünlerin emniyet ve kalitesine ilişkin kriterler karşılanır,

• Üreticiden tüketiciye kadar tüm süreç kayıt altına alınır ve sıkı bir denetim sistemi kurulur,

• Bütün hareketler tek bir nokta üzerinden takip edilir ve otomatik veri toplama teknikleri ile tedarik zinciri içerisindeki ürünün yeri belirlenir,

• Bozuk ya da hatalı ürünler anında tespit edilir ve geri çekilir, yasal zorunluluklara uyulur.

• Parti numarası, son kullanma tarihi, üretim tarihi, seri numarası, ürün açıklaması gibi veriler eklenir.