AKEAD e-Çözümler ile Dijital Dönüşümü Kaçırmayın!

Tüm şirketlerin odak noktasında olan dijital dönüşüm, e-dönüşüm kavramları işletmelere kattıkları e-çözümler ve kolaylıklarla yepyeni bir dönemin kapısını açmış durumda! e-Fatura, e-Arşiv, e-İrsaliye, e-İhracat, e-Defter uygulamaları ile tüm kurumların dijital dönüşüme uyumlu bir sisteme sahip olmalarını sağlayan AKEAD, Türkiye’nin gelecek planlamasına ortak oluyor. Dijital ortama taşınan sistemler sayesinde hem zamandan hem maliyetten tasarruf sağlayan işletmeler, daha verimli ve kontrollü bir iş sürecine de kavuşmuş oluyorlar.

Çözüm Üreten e-Dönüşüm Uygulamaları

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenen tüm gereksinimleri karşılayan, yasal uyumluluk çerçevesindeki e-Çözümler, geliştirilen entegre yazılım içerisinden tüm süreçlerin takibinin ve yönetiminin yapılmasını sağlıyor. E-Devlet çözümleri ile başlayan ve geliştirilen kapsamlı dijital uygulamalar, firmalara pek çok kolaylık sunarken farklı ihtiyaçlara da çözüm üretmiş oluyor. e-Çözümler arasında başı çeken e-Fatura, e-Arşiv, e-İrsaliye ve e-İhracat uygulamaları; güvenilir, hızlı ve kapsamlı altyapıları aracılığıyla işletmelerin daha sistematik bir düzene kavuşmalarını sağlıyor.

e-Fatura

Tüm fatura işlemlerinin dijital ortamda yapılmasına izin veren AKEAD e-Fatura uygulaması, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenen kriterleri karşılayan yapısıyla faturaların UBL-TR standardında ve elektronik belge olarak düzenlenmesini, muhafaza ve ibraz edilmesini ve belirlenen veri aktarım protokolü aracılığı ile gönderen tarafından alıcı tarafa iletilmesini sağlayan bir altyapıya sahip.

e-Fatura Süreci Nasıl İşliyor?

e-Fatura sürecinde ilk adım, müşteri kartına girilen vergi numarası kontrolü ile atılıyor. Sonrasında, e-fatura mükelleflerine düzenlenen belge ile entegratör altyapısı kullanılarak, elektronik imza sunucusu ve Maliye Bakanlığı Gelirler İdaresi Başkanlığı Posta Kutusu ile entegre şekilde e-Fatura alımı ve gönderimi süreci yapılıyor. Bu işlem AKEAD yazılımının içerisinden GİB’e ulaştırılıyor. Kağıt fatura ile tamamen aynı hukuki niteliğe sahip olan e-Faturada vergi usul kanununa göre bulunması gereken tüm bilgiler yer alıyor. Gelen e-Faturalardaki müşteri ve tedarikçiler bir kereye mahsus eşleştiriliyor; eğer sisteme kayıtlı değil ise otomatik oluşumları sağlanıyor.

e-Fatura Uygulamasının Avantajları

  • Fatura gönderme süreçlerinin entegrasyonu ile ticari işlemler daha hızlı ve hatasız gerçekleşir. Hızlı faturalama süreci ile ödemelerdeki gecikme ortadan kalkar.
  • Belgelerin kaybolma riski tamamen çözülür, tüm belgeler uzun yıllar güvenle saklanır. İş gücünden ve zamandan tasarruf edilir, verimlilik artar; dolayısıyla şirket kârı yükselir.
  • Fatura bastırma, gönderme, arşiv ve depolama gibi masraflar ortadan kalkar. VUK genel tebliği kapsamında e-Fatura zorunluluğu olan kurumların ihtiyaçları karşılanır.
  • Daha güvenli, hızlı ve fonksiyonel bir sistematiğe kavuşulur. Şirket giderlerinde yüksek oranda tasarruf sağlanır. Şirket içi kağıt kullanımının azalmasıyla daha doğa dostu bir kurum olunur.

e-Arşiv Fatura

433 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile uygulamaya geçen e-Arşiv, faturaların ikinci nüshasının elektronik ortamda oluşturulmasına, saklanmasına ve gerektiğinde yine elektronik ortamda ibraz edilmesine olanak tanıyor. AKEAD, e-Arşiv fatura hizmetini BS ve POS yazılımlarındaki menüler üzerinden sunuyor. Talep halinde faturanın birinci nüshası da elektronik olarak iletilebiliyor. e- fatura kapsamı dışında olan ve olmayan firma ve tüketicilere kesilen faturalarda kullanılan e-Arşiv uygulamasına internet üzerinden satış yapan ve düzenlemedeki şartları taşıyan kurumların geçmesi zorunlu tutuluyor. e-Arşiv Fatura için müşteri veya tedarikçinin mail adresinin belirtilmesi durumunda e-Arşivin bir örneğinin PDF olarak da ulaştırması gerekiyor. Tebliğe göre e-Fatura mükellefi olan tüm şirketlerin aynı zamanda e-Arşiv zorunluluğu da bulunuyor. e-Arşiv ve e-Fatura uygulamalarının birlikte kullanılmasıyla bir şirketin hem B2C hem B2B kanalındaki tüm faturaları elektronik ortamda düzenlenip saklanabiliyor.

e-İrsaliye

VUK 213 sayılı kanun ile irsaliyede bulunan bilgileri kapsayan ve kağıt irsaliye ile aynı nitelikte olup, onun yerine geçen, standartları GİB tarafından belirlenmiş, satıcı ile alıcının kapalı bir sistem üzerinden dijital olarak gönderdiği belgeleri tanımlayan e-İrsaliye, 2018 yılı itibari ile uygulamaya geçmiş bulunuyor. Özetle irsaliye bilgilerinin, alıcıdan satıcıya elektronik ortamda iletilmesi anlamına gelen e-İrsaliye uygulaması, e-Fatura uygulamasını kullanan ve tebliğde açıklanan esasları karşılayan mükellefler tarafından kullanılabiliyor.

Elektronik ortamda hazırlanan, iletilen, ibraz edilen ve saklanan e-irsaliye, kağıt irsaliye ile aynı hukuki nitelikleri taşıyor. e-faturada olduğu gibi, merkezinde Gelir İdaresi Başkanlığı’nın olduğu, sadece uygulamaya kayıtlı şirketler arasında dijitalleşen, üzerinde irsaliyeye konu olan alanların yer aldığı bir e-çözüm olan uygulama, işlemlerin güvenilir, hızlı ve kolay bir şekilde yapılmasını sağlıyor.

e-İhracat

Ürünlerinizi yurtdışına satarak şirketinizi büyütmenize ve yeni fırsatlar yaratmanıza destek olan e-İhracat, son dönemin yükselen trendlerinden biri! e-ihracat uygulaması, mal ihraç eden ve e-Fatura mükellefi olan kurumların yaptıkları ihracatlar kapsamında düzenlemek zorunda oldukları e-faturaları, daha güvenli, daha doğru, mevzuata uygun ve pratik şekilde oluşturmalarına imkân tanıyor.

GİB teknik kılavuzunda belirlenen çerçeve doğrultusunda alıcı bilgisi Gümrük ve Ticaret Bakanlığı olacak şekilde düzenlenmesi gereken e-faturaların doğru şekilde hazırlanmasını sağlayan e-İhracat uygulaması, dijital ortamda tüm faturalama sürecinin yürütülmesine izin veriyor. Uygulama ile e-ihracat faturası kolayca oluşturulabildiği gibi, fatura modeli düzenleniyor ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na ulaştırılıyor.

e-Defter

Vergi Usul Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu kapsamında kâğıt üzerinde tutulması zorunlu olan yevmiye defteri ve büyük defterin dijital ortamda tutulması, muhafaza ve ibraz edilebilmesi için hazırlanan e-Defter uygulaması, elektronik olarak oluşturulan bu belgelerin Gelir İdaresi Başkanlığı’na hızlı ve kolay şekilde ulaştırılmasını mümkün kılıyor.

1 sıra numaralı Elektronik Defter Genel Tebliği’nde belirtilen şartları taşıyan gerçek ve tüzel kişiler tarafından kullanılabilen e-Defter, uzun yıllar boyunca dijital ortamda saklanabiliyor.

İş Yükünü Azaltan Özellikler

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından uyumluluk onayı almış TÜRKKEP altyapısı kullanılarak tam entegre çalışan AKEAD ticari yazılımları e-Defter hizmetini BS menüleri üzerinden kullanıcılarına sunuyor. Entegratör üzerinden GİB onayı alınarak kapanan döneme ait e-Defter, AKEAD yazılımı içerisinde oluşturuluyor ve elde edilen e-Defter mali mühür ile imzalanıyor.

e-Çözümler içerisinde önemli bir yere sahip olan e-Defter uygulaması ile işletmeler;

Denetimlere her an hazır olur, belge saklama, depolama vb. iş yükünden kurtulur, daha hızlı ve kolay işlem yapar, kağıt, noter, yazıcı gibi masrafları ortadan kaldırır, zamanı ve iş gücünü daha etkin kullanırlar.