Hizmet Sektörüne Özel Çözümler

Her türlü ekonomik faaliyetin yerine getirilmesinde hayati bir öneme sahip olan hizmet sektörü, ekonominin yapıtaşlarından biri… Yüksek rekabet düzeyine neden olan bu durum hizmet kalitesinin, müşteri memnuniyetinin ve tabi çalışan verimliliğinin daha çok önem kazanmasına neden oluyor.

Potansiyeli Yükselten Yazılımlar

Turizmden sağlığa, eğitimden finansa, otomotivden konaklamaya, iletişimden eğlenceye kadar birbirinden farklı alanları tek bir çatı altında buluşturan hizmet sektörü, odak noktasında olan müşteri memnuniyeti ve çalışan memnuniyeti kavramları ile özel çözümlere gereksinim duyuyor. Teknik altyapı ve tecrübesiyle hizmet sektörünün koşullarına uygun yazılımlar geliştiren AKEAD, işletmelerin kendilerini geliştirmelerine ve hizmet kalitesini artırmalarına yardımcı oluyor.

CRM Çözümü

Modern pazarda rekabet üstünlüğü kazanabilmek için büyük dönüşümler gerçekleştiren işletmelerin hayallerini gerçeğe dönüştüren CRM çözümü, hizmet sektöründeki her kurumun destek alması gereken yapılar arasında bulunuyor.

Satış projeksiyonları oluşturulmasına ve satış hunisi aracılığıyla geleceğin yönetilebilmesine aracı olan CRM çözümü ile işletmeler verimliliğini ve satışlarını arttırdığı gibi müşteri verileriyle daha fazla içeriğe sahip oluyor. Gelişen müşteri ilişkileri iş sürecini geliştirdiği gibi satış, pazarlama, müşteri hizmetleri ve teknik destek departmanlarını da organize ediyor.

İnsan Kaynakları Yönetimi

Şirket içerisinde çalışan personelin, özlük bilgilerinin detaylı tutulmasını ve mevzuatla tam uyumlu olmasını sağlayan insan kaynakları yönetimi programı; bordro, izin, aylık iş gücü raporu, SGK bildirimi gibi bölümleriyle kapsamlı bir sistem sunuyor.

Ön muhasebe ve genel muhasebe ile entegre çalışan sistem, personele ait genel notların tutulmasına, departman ve personel pozisyonlarının oluşturulmasına, iş atamaları yapılmasına da izin veriyor. Bu program sayesinde hizmet sektörünün ön cephedeki değeri olan çalışanlar, daha doğru ve verimli yönetiliyor.